Šo tīmekļa vietni pārvalda uzņēmums Forest Laboratories Europe. Mūsu privātuma politika ir izstrādāta tā, lai izklāstītu paņēmienus, ko izmantojam tās informācijas vākšanai, izmantošanai un atklāšanai, kuru Jūs varētu sniegt ar mūsu tīmekļa vietņu starpniecību. Pirms informācijas sniegšanas šajā tīmekļa vietnē izlasiet visu informāciju par privātuma politiku. Šo tīmekļa vietni regulē vienīgi piemērojamie Apvienotās Karalistes tiesību akti un valdības noteikumi. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat minēto tiesību aktu un noteikumu piemērošanai, kā arī mūsu privātuma politikai.

 

Informācijas izmantošana un atklāšana

Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citu jūsu sniegto personiski identificējamo informāciju drīkst izmantot Forest Laboratories Europe, tā darījumu partneri un konsultanti, lai sniegtu jums informāciju par uzņēmuma Forest Laboratories Europe produktiem vai veselības jautājumiem vai lai izstrādātu veselības stāvoklim atbilstīgus pakalpojumus. Forest Laboratories Europe trešajām pusēm nepārdos vai neiznomās personiski identificējamu informāciju, kas savākta ar šīs vietnes starpniecību. Mēs saglabājam tiesības atklāt informāciju, lai pildītu pienācīgi apstiprinātus valsts varas iestāžu pieprasījumus, kā arī tajos gadījumos, kad šāda informācija tiek pieprasīta saskaņā ar tiesību aktiem.

Jūs jebkurā brīdī varat ziņot uzņēmumam Forest Laboratories Europe, ka informāciju vairs nevēlaties saņemt (skat. „Kontaktinformācija”).

Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem. Vienmēr, kad iesniedzat informāciju ar šīs vietnes starpniecību, jūs piekrītat, ka šī informācija tiek vākta, izmantota un atklāta saskaņā ar šīs privātuma politikas noteikumiem.

 

Drošība

Ņemiet vērā, ka datu pārraide internetā nav 100% droša vai nekļūdīga. Proti, e-pasta vēstules, kas nosūtītas uz šo vietni vai no tās, var nebūt drošas. Tāpēc īpaši rūpīgi izvērtējiet informāciju, ko nosūtat e-pasta vēstulē. Jūs atbildat par visām parolēm, ID numuriem vai citiem īpašiem piekļuves kodiem, kas jums varētu būt vajadzīgi, lai piekļūtu jebkurai šīs vietnes daļai. Forest Laboratories Europe veic piemērotus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personiski identificējamo informāciju pret nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī neatļautu piekļuvi tai, šīs informācijas atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šajā vietnē var būt ievietotas saites vai atsauces uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs neuzraugām šīs tīmekļa vietnes. Ņemiet vērā, ka minētā privātuma politika netiek piemērota citām tīmekļa vietnēm, kas nav tīmekļa vietnes, kuras pārvalda uzņēmums Forest Laboratories Europe. Citu tīmekļa vietņu apmeklētāji tiek mudināti pirms pārlūkošanas izlasīt informāciju par šo vietņu privātuma politiku.

 

Bērni

Bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, nav šīs vietnes mērķgrupa. Mēs apzināti nevācam informāciju par vietnes apmeklētājiem, kuri ir šajā vecuma grupā. Mēs mudinām vecākus uzraudzīt, kā bērni lieto internetu, un apspriest ar bērniem, kādu informāciju viņi drīkst atklāt tīmekļa vietnēs.
Šīs privātuma politikas grozījumi

Forest Laboratories Europe saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem pārveidot, papildināt vai dzēst šīs privātuma politikas daļas. Jebkuri minētās privātuma politikas grozījumi tiks publicēti šajā vietnē. Regulāri pārliecinieties par to, jo īpaši pirms jebkādas personiski identificējamas informācijas iesniegšanas. Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2005. gada 30. jūnijā.