Aviz juridic

Forest Laboratories Europe şi diviziile sale („Forest”), Forest Laboratories UK, Forest Ireland şi Forest Tosara operează anumite site-uri web („site-urile web Forest”) în scopul informării şi educării personale. Informaţiile medicale conţinute pe site-urile web Forest sunt furnizate exclusiv în scopuri educaţionale şi nu au rolul de a înlocui discuţiile cu un medic sau alt cadru medical. Utilizarea de către dumneavoastră a unui site web Forest constituie acceptul dumneavoastră, fără modificări, al termenilor, condiţiilor şi notificărilor conţinute aici şi al tuturor legilor în vigoare.

 

Utilizarea site-ului

Forest Laboratories Europe vă autorizează prin prezenta să copiaţi documente publicate de Forest pe internet exclusiv în scopuri necomerciale şi pentru consultare individuală. Această autorizare se acordă pe baza înţelegerii că orice copie a acestor documente pe care o realizaţi va păstra drepturile de autor şi alte notificări ale drepturilor de proprietate conţinute aici. Orice copii efectuate ulterior nu vor fi recopiate, reproduse, modificate sau redistribuite în alt mod. Deşi Forest Laboratories Europe va depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că orice informaţii afişate pe acest site web sunt exacte şi furnizează informaţii la zi, aceasta nu acordă şi nu lasă să se înţeleagă că ar exista garanţii cu privire la acurateţea acestora. www.sudocrem.com este pentru utilizarea exclusivă a Forest Laboratories UK Ltd şi orice materiale terţe care sunt considerate promoţionale vor fi eliminate la latitudinea Forest Laboratories UK Ltd.

Nicio prevedere conţinută aici nu va fi interpretată ca acordând prin sugerare, excludere sau în alt mod orice licenţă sau drept în baza oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale a Forest sau a oricărui terţ. Orice denumiri de produse, indiferent dacă apar sau nu cu simbolul de marcă, sunt mărci comerciale ale Forest Laboratories Inc., Forest Laboratories UK Ltd., Tosara Products Ltd. sau ale proprietarilor de licenţă ale acestora sau ale partenerilor asocierilor în participaţiune. Utilizarea acestor mărci comerciale sau a oricăror altor materiale, cu excepţia utilizărilor permise mai sus, este interzisă în mod expres şi poate încălca marca comercială.

 

Linkuri terţe

Într-o încercare de a oferi o mai mare valoare vizitatorilor noştri, site-urile web Forest pot conţine linkuri către alte site-uri web de pe internet, care sunt deţinute şi operate de furnizori terţi şi alte terţe părţi. Cu toate acestea, chiar dacă terţul este afiliat la Forest, Forest nu deţine controlul asupra acestor site-uri web către care sunt incluse linkuri, toate acestea având practici separate de confidenţialitate şi colectare a datelor, independente de Forest. Forest nu face afirmaţii sau declaraţii cu privire la şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea, conţinutul, natura sau acurateţea site-urilor web accesibile prin hiperlink de pe site-urile web Forest sau de pe site-urile web care includ linkuri către site-urile web Forest. Site-urile web către care sunt incluse linkuri nu se află sub controlul Forest, iar Forest nu este responsabilă pentru conţinutul oricărui site web către care sunt incluse linkuri sau al oricărui link conţinut pe un site web către care sunt incluse linkuri sau pentru orice revizuire, modificări sau actualizări ale acestor site-uri web. Forest vă pune la dispoziţie aceste linkuri exclusiv în scopuri practice, iar includerea oricărui link nu presupune afilierea, aprobarea sau adoptarea de către Forest a site-ului web sau a oricăror informaţii conţinute în acesta. Aceste site-uri web către care sunt incluse linkuri sunt doar în folosul dumneavoastră şi, prin urmare, le accesaţi pe propriul risc.

 

Declinarea răspunderii şi limitarea răspunderii

Forest nu acordă garanţii sau declaraţii cu privire la acurateţea sau caracterul complet al conţinutului site-ului web Forest sau al conţinutului oricăror site-uri web către care sunt incluse linkuri. Această publicaţie este furnizată „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CONFORMITATE CU UN SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCARE. FOREST NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ MATERIALELE DE PE ACEST SITE WEB SUNT EXACTE, COMPLETE, SIGURE, LA ZI SAU LIPSITE DE ERORI. FOREST NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ ACEST SITE WEB SAU SERVERUL (SERVERELE) ACESTUIA NU CONŢIN(E) VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE NOCIVE. Unele jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, aşadar, este posibil ca excluderea de mai sus să nu vi se aplice.

ÎN NICIO SITUAŢIE FOREST NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE SAU COLATERALE SAU ORICE ALTE DAUNE DE ORICE TIP, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA PROFITURILOR SAU PIERDEREA DATELOR, FIE PRIN ACŢIUNE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, NEGLIJENŢĂ) SAU ÎN ALT MOD, SURVENITE ÎN URMA SAU LEGATE ÎN ORICE MOD DE UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB SAU A MATERIALELOR CONŢINUTE ÎN SAU ACCESATE PRIN ACEST SITE WEB.

 

Legislaţia în vigoare

Termenii şi condiţiile de faţă vor intra sub incidenţa şi vor fi interpretate în conformitate cu legile din Regatul Unit, fără a se ţine seama de principiile juridice alese.