Chính sách về quyền riêng tư

Trang web này được điều hành bởi Phòng Thí Nghiệm Forest Châu Âu. Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi được thiết kế để cho bạn biết về các chính sách quản lý việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà bạn cung cấp thông qua các trang Web của chúng tôi. Trước khi sử dụng hoặc cung cấp thông tin cho trang web này, vui lòng đọc toàn bộ Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Trang web này chỉ được quản lý theo luật và các quy định chính phủ áp dụng của Vương Quốc Anh. Sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các luật và quy định áp dụng đó và Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.

 

Việc sử dụng và tiết lộ thông tin

Tên, địa chỉ, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác mà bạn cung cấp có thể được sử dụng bởi Phòng Thí Nghiệm Forest, các đối tác kinh doanh và cố vấn của Phòng Thí Nghiệm Forest để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm Phòng Thí Nghiệm Forest hay các vấn đề sức khỏe, hoặc để phát triển các dịch vụ liên quan đến tình trạng sức khỏe. Phòng Thí Nghiệm Forest sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập thông qua trang web này cho một bên thứ ba. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin để đáp ứng yêu cầu thông tin được phép hợp lệ của các cơ quan chính phủ hoặc khi có yêu cầu của pháp luật.

Bạn có thể thông báo cho Phòng Thí Nghiệm Forest bạn muốn ngừng nhận thông tin bất cứ lúc nào (xem phần Liên Hệ).

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Bất cứ khi nào bạn gửi thông tin qua trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo Chính Sách về Quyền Riêng Tư này.

 

An ninh

Hãy nhớ rằng việc truyền thông tin qua Internet không bao giờ an toàn 100% hoặc không có lỗi. Cụ thể hơn, email được gửi đến hoặc từ trang web này có thể không an toàn. Do đó, bạn cần đặc biệt thận trọng trong việc quyết định nên gửi thông tin nào qua email. Bất kỳ mật khẩu, số ID hoặc số truy cập đặc biệt nào khác bạn có thể sử dụng để truy cập vào bất kỳ phần nào của trang web này thuộc trách nhiệm của bạn; hãy chú ý bảo vệ các thông tin đó. Phòng Thí Nghiệm Forest tiến hành các bước hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn khỏi bị mất mát, sử dụng sai và truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy trái phép.

 

Liên kết tới các trang web khác

Liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web khác có thể xuất hiện trên trang web này. Chúng tôi không kiểm soát các trang Web đó. Xin lưu ý là Chính Sách về Quyền Riêng Tư không áp dụng cho bất kỳ trang Web nào khác những trang do Phòng Thí Nghiệm Forest điều hành. Khách truy cập vào các trang Web khác cần đọc chính sách riêng tư của họ trước khi khám phá trang wed.

 

Về trẻ em

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin từ khách truy cập trang web trong nhóm tuổi này. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ phải biết về việc sử dụng Internet của con em họ và thảo luận về những loại thông tin trẻ được phép tiết lộ cho các trang Web.

 

Các thay đổi đối với chính sách về quyền riêng tư này

Phòng Thí Nghiệm Forest Châu Âu có quyền sửa đổi, thêm hoặc loại bỏ các phần của chính sách về quyền riêng tư này theo ý của mình. Bất kỳ thay đổi vào đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này sẽ được đăng tải trên trang web này. Vui lòng xem lại định kỳ, và đặc biệt là trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này được cập nhật lần gần đây nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2005.