Επικοινωνία

Διεύθυνση:

ΒΙΑΝ Α.Ε.
Ερμού 15 – 14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
145 64 Κηφισιά Αττικής

Τηλέφωνο: 210 9883372

Γραμμή κοινού: 800 11 11 800

E-mail: sudocrem@vian.gr