Πολιτική απορρήτου

Ο παρών δικτυακός τόπος ελέγχεται από την Forest Laboratories Europe. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις αρχές που διέπουν τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των στοιχείων που ενδέχεται να υποβάλετε μέσω των δικτυακών τόπων μας. Πριν χρησιμοποιήσετε ή υποβάλετε στοιχεία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνολικά. Ο παρών δικτυακός τόπος διέπεται αποκλειστικά από τους ισχύοντες νόμους και τους κρατικούς κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνοντας χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των εν λόγω νόμων και κανονισμών και της Πολιτικής Απορρήτου.

 

Χρήση και αποκάλυψη πληροφοριών

Το όνομα, η διεύθυνση, το email και άλλα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Forest Laboratories, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους συμβούλους της με σκοπό να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Forest Laboratories ή ζητήματα υγείας, ή επίσης για την ανάπτυξη υπηρεσιών αναφορικά με κάποιες παθήσεις. Η Forest Laboratories δεν θα πουλήσει ή ενοικιάσει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει μέσω αυτού του δικτυακού τόπου σε τρίτους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε οποιαδήποτε στοιχεία, σε περίπτωση που αυτό μας ζητηθεί επίσημα από κρατική αρχή ή εφόσον απαιτείται από το νόμο.

Μπορείτε να ανακοινώσετε στην Forest Laboratories ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή (βλ. Επικοινωνία).

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Κάθε φορά που υποβάλετε στοιχεία μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των εν λόγω στοιχείων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Ασφάλεια

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι ποτέ 100% ασφαλής ή εγγυημένη. Συγκεκριμένα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται προς ή από αυτόν το δικτυακό τόπο ενδέχεται να μην είναι ασφαλή. Συνεπώς, θα πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά ποιες πληροφορίες θα στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κωδικοί πρόσβασης, τα ονόματα χρήστη ή άλλοι ειδικοί αριθμοί πρόσβασης που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου αποτελούν δική σας ευθύνη και θα πρέπει να φροντίζετε για την προστασία τους. Η Forest Laboratories λαμβάνει εύλογα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους. Εμείς δεν ελέγχουμε τους δικτυακούς τόπους αυτούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει σε δικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην Forest Laboratories. Οι επισκέπτες σε άλλους δικτυακούς τόπους θα πρέπει να διαβάζουν τις πολιτικές απορρήτου των δικτυακών τόπων αυτών πριν αρχίσουν να πλοηγούνται σε αυτούς.

 

Παιδιά

Ο παρών δικτυακός τόπος δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν θα συλλέξουμε στοιχεία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου για τους οποίους γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών. Ενθαρρύνουμε τους γονείς να ενημερώνονται για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά τους το Διαδίκτυο και να συζητήσουν μαζί τους τι είδους στοιχεία επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους δικτυακούς τόπους.

 

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Η Forest Laboratories Europe διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου κατά την κρίση της. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές, και ιδιαίτερα πριν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε στις 30 Ιουνίου 2005.