Този сайт се управлява от Forest Laboratories Europe. Нашата политика на поверителност е предназначена да Ви даде информация относно политиките, от които се ръководим при събиране, използване и предоставяне на информацията, която можете да предоставите чрез нашите уебсайтове. Преди да използвате или да предоставите информация на този сайт, моля прочетете пълната информация относно Политиката на поверителност. Този сайт се ръководи изцяло от приложимите закони и разпоредби на държавните органи на Обединеното кралство. Чрез използването на този сайт Вие се съгласявате с прилагането на тези закони и разпоредби и с нашата Политика на поверителност.

 

Използване и предоставяне на информация

Вашето име, адрес, имейл адрес и всякаква друга лично идентифицираща Ви информация, която предоставите, може да бъде използвана от Forest Laboratories, техни бизнес партньори и консултанти, за да Ви предоставят информация за продуктите на Forest Laboratories, по отношение на здравни въпроси или за да разработят услуги, свързани със здравословни състояния. Forest Laboratories няма да продава или дава под наем лично идентифицираща информация, получена през този сайт, на трети лица. Запазваме си правото да предоставяме информация в отговор на надлежно оторизирани искания за информация от страна на държавни органи или когато това се изисква от закона.

Можете да уведомите Forest Laboratories във всеки момент, че не желаете повече да получавате информация (вж. „Свържете се с нас“).

Чрез използването на този сайт Вие се съгласявате с условията на Политиката на поверителност. Винаги когато предоставяте информация чрез този сайт, Вие се съгласявате със събирането, използването и предоставянето на тази информация съгласно тази Политика на поверителност.

 

Сигурност

Моля, имайте предвид, че няма пренос на информация в интернет, който да е 100% защитен или лишен от грешки. В частност, имейл, изпратен до или от този сайт, може да не е защитен. Поради тази причина трябва да обърнете особено внимание на това каква информация изпращате по имейл. Всякакви пароли, идентификационни номера или други номера за специален достъп, които използвате за достъп до която и да е част от този сайт, са Ваша собствена отговорност. Погрижете се да ги защитите. Forest Laboratories предприема разумни действия, за да предпази лично идентифициращата Ви информация от загуба, злоупотреба и от неоторизиран достъп, предоставяне, промяна или унищожаване.

 

Връзки към други уебсайтове

На този сайт може да има връзки или препратки към други уебсайтове. Ние не контролираме тези уебсайтове. Трябва да сте наясно, че тази Политика на поверителност не се отнася до никакви други уебсайтове, освен тези, управлявани от Forest Laboratories. Посетителите на други уебсайтове се насърчават да прочетат тяхната политика на поверителност, преди да започнат да ги разглеждат.

 

По отношение на деца

Този сайт не е предназначен за деца под 13 години. Няма да събираме преднамерено информация от посетители на сайта в тази възрастова група. Насърчаваме родителите да бъдат наясно с използването на интернет от страна на децата им и да обсъдят с тях какъв вид информация могат да предоставят на уебстраници.

 

Промени в политиката на поверителност

Forest Laboratories Europe си запазва правото да променя, добавя или заличава части от тази Политика на поверителност по свое собствено усмотрение. Всички промени в тази Политика на поверителност ще бъдат публикувани на този сайт. Моля, проверявайте периодично и особено преди да предоставите каквато и да е лично идентифицираща Ви информация. Тази Политика на поверителност е актуализирана последно на 30 юни 2005 г.