Načelo privatnosti

Ovim sajtom upravlja Forest Laboratories Europe. Naše načelo privatnosti ima za svrhu da Vas uputi u načela koja upravljaju našom kolekcijom, upotrebom i otkrivanjem informacija koje možete pružati putem naših veb-sajtova. Pre upotrebe ili podnošenja informacija na ovom veb-sajtu, molimo da pročitate kompletno načelo privatnosti. Ovaj sajt se rukovodi isključivo važećim zakonima Ujedinjenog Kraljevstva i vladinim propisima. Upotreba ovog sajta podrazumeva Vaš pristanak na primenu tih zakona i propisa i na naše načelo privatnosti.

 

Upotreba i otkrivanje informacija

Vaše ime, adresa, e-mail adresa i sve druge lične identifikacione informacije koje dostavite mogu koristiti Forest Laboratories, njegovi poslovni partneri i konsultanti kako bi Vas informisali o proizvodima Forest laboratories ili zdravstvenim pitanjima, ili da bi razvijali usluge koje se odnose na zdravstvena stanja. Forest Laboratories neće prodavati niti iznajmljivati trećim stranama lične identifikacione informacije koje prikupi putem ovog sajta. Zadržavamo pravo da otkrijemo informacije kao odgovor na propisno ovlašćen zahtev od strane vladinih organa ili u slučaju kada se to zakonom zahteva.

Možete u svakom trenutku obavestiti Forest Laboratories da ne želite više da primate informacije (pogledajte “Kontaktirajte nas”).

Korišćenjem ovog sajta saglasni ste sa odredbama ovog načela privatnosti. Kad god podnesete informacije putem ovog sajta, saglasni ste sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem tih informacija u skladu sa ovim načelom privatnosti.

 

Bezbednost

Molimo imajte na umu da nijedan prenos putem Interneta nije nikada 100% bezbedan ili bez grešaka. Preciznije rečeno, e-mail poslat na ovaj sajt ili sa ovog sajta može biti nebezbedan. Kao rezultat toga, treba da posebno vodite računa pri odlučivanju koje ćete informacije poslati putem e-mail-a. Bilo kakve lozinke, ID brojevi ili drugi specijalni pristupni brojevi koje možda koristite za pristup bilo kojem delu ovog sajta su Vaša odgovornost; vodite računa o njihovom bezbednom čuvanju. Forest Laboratories preduzima razumne korake da zaštiti Vaše lične identifikacione podatke od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja.

 

Linkovi ka drugim veb-sajtovima

Linkovi ili reference ka drugim veb-sajtovima mogu se pojaviti u okviru ovog sajta. Mi ne kontrolišemo te veb-sajtove. Morate biti svesni da se ovo načelo privatnosti ne odnosi na bilo koje veb-sajtove, osim na one kojima upravlja Forest Laboratories. Posetioci drugih veb-sajtova se podstiču da pročitaju njihova načela privatnosti pre nego što počnu da ih pretražuju.

 

O deci

Deci uzrasta ispod 13 godina ovaj sajt nije namenjen. Od posetilaca sajta u ovoj starosnoj grupi nećemo namerno prikupljati informacije. Podstičemo roditelje da se upoznaju sa načinom na koji njihova deca koriste Internet i da ih upute u to koju vrstu informacija smeju da otkriju na veb-sajtovima.

 

Izmene u ovom načelu privatnosti

Forest Laboratories Europe zadržava pravo da menja, dodaje ili uklanja delove ovog načela privatnosti prema svojoj odluci. Sve izmene u ovom načelu privatnosti će biti objavljene na ovom sajtu. Molimo da periodično proveravate svaku ličnu identifikacionu informaciju, a naročito pre nego što je dostavite. Ovo načelo privatnosti je poslednji put ažurirano 30. juna 2005. godine