Adresa:

Korešpondenčná adresa:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
ROSUM, Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 57267911
Email: postmasters@teva.sk
www.teva.sk

Hlásenie nežiaducich účinkov:
tel.: +421 2 57 26 79 11
fax: +421 2 57 26 79 19
e-mail: safety.sk@teva.sk